‘Om je weg te vinden in het leven is soms beter je blik naar binnen te richten dan naar buiten.  We zijn te druk bezig met onze technologische omgeving (social media etc), ons vaak niet bewust genoeg van onze innerlijke ik. We leven steeds meer in een wereld van individuele ‘gevoelsarmoede’.

De wereld functioneert op verouderde mechanismen, mensen zitten niet altijd in hun ‘element’, systemen zijn gefundeerd op oude waarden en ‘uitgemolken’ principes.  We leven in wereld die maar al te vaak tracht de nieuwe wereld op te bouwen met kennis uit het verleden. Wat analoog is wordt digitaal.

Jeroen JJ Graus wil met zijn project ‘Fundament of Construction’ (FoC) een persoonlijk perspectief tonen. FoC is een soort habitat en toont een (toekomst) visie, een ander perspectief op de relatie tussen mens en zijn plek in de wereld.  Een wereld waarin een grote rol weggelegd is voor technologie die bijdraagt dat ieder uniek mens zijn plek in de wereld, zijn mechanisme, zijn ‘natural intention’ ontdekt.  Daarbij wordt er als gemeenschap (de wereld) gestreefd naar een beter functionerende wereld waarin diverse culturen en verschillende religies naast elkaar in harmonie kunnen leven. Dit word mogelijk gemaakt door het mondiale gebruik van de Derde ruimte, de virtuele digitale laag (o.a VR – AR) waarin iedereen zich, ongeacht achtergrond, afkomst, religie, cultuur elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar (constructief) kunnnen samenwerken.

In het werk van Jeroen JJ Graus komt één symbool in bijna alle taferelen terug. Een vierkante rode ruit.  De ruit staat symbool voor wat hij noemt het  ‘fundament’ of het ‘mechanisme’, de innerlijke stem die iedereen heeft.  Om je weg te vinden in het leven is soms beter je blik naar binnen te richten dan naar buiten.  We zijn druk bezig met onze technologische omgeving (social media etc), en ons vaak niet bewust genoeg van onze innerlijke ik.”  We leven steeds meer in een wereld van individuele ‘gevoelsarmoede’. 

Gevoel en intuitie, kenmerken die ons als mens uniek maken lijken in schril contrast te staan tot (digitale) technologie.  Wat technologie goed kan (data verzamelen, patronen herkennen etc) daar is de mens slecht in.  De kracht van de mens zit juist in het uitbreiden van gevoel en intuitie waardoor, zeker op individuel niveau, mensen veel meer naar elkaar toe kunnen groeien.  

De tekeningen van Fundamant of Construction toont een geconstrueerde werkelijkheid opgebouwd uit een remix van (objecten) technologie, (klassieke) oudheid, (geconstrueerde) symbolen en de mensfiguur. Elementen van het heden, verleden en toekomst versmelten zich door elkaar heen in de tekeningen binnen het project. Jeroen Graus probeert zijn gedachtegoed concreet te maken, niet enkel visueel maar ook als gevoel. Voor hem is kunst vooral beleving.

 

 

video teaser Fundament of Construction –  copyright Jeroen JJ Graus 2013